White AnarkaliWhite Anarkali bollywood fashion sarees lehnga www.sandysandhu.co

White Anarkali

Necklace: My Vintage Spirit


White Anarkali bollywood fashion saree lehnga www.sandysandhu.co


White Anarkali bollywood fashion saree lehnga www.sandysandhu.co

White Anarkali bollywood fashion saree lehnga www.sandysandhu.coWhite Anarkali bollywood fashion saree lehnga www.sandysandhu.co

White Anarkali bollywood fashion saree lehnga www.sandysandhu.co


White Anarkali bollywood fashion saree lehnga www.sandysandhu.co

Photos by me

Labels: